Kanin
Vilda kaniner lever i flock. Men även som sällskapsdjur behöver de en kaninvän att dela sitt liv med. För att ha lyckliga kaniner behövs stort utrymme, gömställen i deras inhägnad samt grävmöjligheter.

För att kaniner skall bibehålla en god hälsa och tandhälsa är det viktigt vad de äter. Att utfodra med färskt hö dagligen, kompletterat med frukt, gräs och efter tillvänjning broccoli och kål, är viktigt för deras hälsa. Pellets skall ges efter individuella behov. Unga individer och de kaniner som lever utomhus kräver mer energi, då är det bra att utfodra med pellets i lite större mängd. Viktigt att komma ihåg är att pellets ger mycket energi och ej kan ges istället för hö, frukt och grönt utan som ett komplement. Något som är jättebra att utfodra med är grenar av lövträd. Bryt grenar utomhus och ge dagligen till era kaninerna att gnaga på.

Exempel på utfodring
Morgonmål - hö, vatten (ges i skål, ej i droppflaska)
Lunchmål - grönsaker
Kvällmål - pellets och grenar

 

Tandproblem hos kanin
Det är inte alltid lätt att identifiera tandproblem eller annan sjukdom hos sin kanin i ett tidigt stadium för djurägaren. Därför kommer oftast djuret in med en relativt framskriden sjukdomsbild vilket gör det svårare att behandla. För att upptäcka att din kanin inte mår bra är det en god idé att regelbundet väga din kanin. Då upptäcks det om kaninen av någon anledning inte äter som den skall för att den mår dåligt.

                               
                        Normalbett hos kanin                                Övervuxna framtänder där en underkäksframtand frakturerat

En sak som skiljer kaniner (och marsvin) från hund och katt är att deras tänder växer hela deras livstid. Därför är det mycket viktigt att kaniner alltid äter. Tänderna kräver ett malande av mat för att slitas ner i samma takt som de växer upp. Slutar kaninen äta, på grund av magont eller annan sjukdom, kommer tänderna växa för mycket vilket leder till tandproblem. Detta gör att kaninen kan få det svårt att äta när den väl blir frisk från sin andra sjukdom. Därför är det, av två orsaker, viktigt att kontrollera att kaninen äter som den skall.

 


Tandbehandling för kanin