Hund

Parodontit - tandlossning
Cirka 80% av alla hundar har någon grad av parodontit (dvs tandlossning).

Etiologi
Bakomliggande orsaker till parodontit, är ansamling av plack under tandköttskanten. Förstadiet till parodontit benämns gingivit och i detta stadium är inflammationen begränsad till gingivan (tandköttet). Detta kan ses som ilsket rött tandkött precis runt tanden. Då inflammationen förvärras och börjar involvera tandens stödjevävnader övergår stadiet till att kallas parodontit. Den kraftiga inflammatoriska reaktion i vävnaderna initeras av plackbeläggningar på tanden. Plack består av en matta av glykoproteiner där bakterier fäster. I denna matta bildas bakteriekolonier av matrester, bakterier och salivkomponenter. Då dessa bakteriekolonier får leva ostört ändras levnadsförutsättningarna i placket och andra typer av bakterier växer till. Över 300 bakteriearter kan isoleras i 1mm³  plack vilket gör uppbyggnaden av plack otroligt komplex. 

                           

Plack. Ses som gul/vit avborstningsbar beläggning på tänderna.                                                Tandsten. Ses som en gul, icke genom borstning avskrapbar beläggning på tänderna.

 

Efter en viss tid mineraliseras placket av salivens mineraler och tandsten bildas. Tandsten går inte att borsta bort. Kroppen reagerar på bakterietoxiner från placket och tandstenen vilket gör att kroppens inflammationsförsvar triggas igång. Signalsubstanser i kroppen, så som Interleukin-1 och Tumornecrosis factor, produceras på grund av detta som i sin tur leder till att käkbenet tillbakabildas. 
 

Behandling
Parodontit är en kronisk sjukdom. För att avstanna en pågående parodontit krävs tandbehandling under narkos. Behandlingens steg är att tandköttsfickorna kring tänderna mäts. Därefter rengörs alla tandytor med hjälp av ultraljudsscaler och/eller med handinstrument och putsas rena med putspasta. Tänderna röntgas och sen tas beslut om det är någon tand/tänder som behöver extraheras (dras ut) på grund av dess långt gångna tandlossning. Sen är det vård hemma som är A och O! Daglig tandborstning och rengöring är en extremt viktig del i behandlingen av parodontit. Misslyckas man med den dagliga rengöringen är risken stor att parodontiten fortskrider.

För att motverka, och som led i behandling av parodontit, är det daglig tandborstning som gäller! Marknaden tillhandahåller diverse foder, pulver, tuggben med mera som skall minska tandstensbildningen men dessa skall ses som komplement till daglig tandborstning., anser jag. Tandborstning är det som är mest effektivt och absolut nödvändigt för att upprätthålla ett friskt tandkött om en individ har utvecklat parodontit.Tandfraktur
Tanden är uppbyggd  i olika lager. Emalj är den tunna yttersta lagret, dentin är lagret innanför och innerst finns pulpan. Pulpan innehåller nerver, blodkärl och lymfvävnad.

Slås en bit av tanden av blir tanden oskyddad vilket kan innebära stort obehag för hunden. Slås en tillräckligt stor bit av från tanden kan det till och med börja blöda från tanden. En frakturerad tand behöver alltid kontrolleras och ofta åtgärdas. Kontakta din veterinär om du ser en sådan skada på din hunds tänder. Åtgärderna kan skilja sig från påläggning av plast, rotfyllning eller tandextraktion (tandutdragning). Åtgärdas inte en frakturerad tand kan det leda till stora smärtor för hunden.

                                                               

Färsk tandfraktur av underkäkens canintand (underkäkshörntand). Bilden                             Äldre tandfrakturer av överkäkens incisicer (framtänder).
visar en blottlagd och blödande tandpulpa
.                                                                            Jämför tandstorleken på framtänderna.

 

När en stor bit av tanden slås av uppstår vanligen en intensiv smärta och känslighet för kyla. Detta beror på att pulpan i tanden är helt blottlagd (vilket tar sig uttryck i att det blöder från tanden) eller att avståndet in till pulpan är mycket kort, vilket gör att nerven är väldigt lättretad. Då pulpan retas uppstår en inflammation i nerven. Denna inflammation kan vara reversibel (dvs inflammationen kan försvinna utan att pulpan skadas permanent) eller vara irreversibel (dvs pulpan skadas permanent). Då irreversibel skada uppkommer börjar pulpan sakta gå i nekros (delar av vävnaden dör). Till slut har hela pulpan gått i nekros och en apikal periodontit/osteit (dvs en böld runt rotspetsen) kan uppstå. Då bölden kring rotspetsen blir större kan en kraftig, molande värk uppkomma. På hund kan en apikal periodontit från någon av  överkäkens kindtand ses som en svullnad under ögat.

Behandling
-Skyddande behandling av dentinytan
Om en liten bit av emaljytan har gått av är ett alternativ att skydda tanden genom att lägga på en bit komposit (plast) på tandytan. Detta görs på samma sätt som när tandläkaren gör en fyllning i en tand som det tex varit karies i. Andra alternativet är att upprepade gånger lacka den skadade tandytan med antingen fluorlösning eller speciella enzyminnehållande skyddslack. Viktigt att tänka på att fluor är toxiskt i för stor dos varför det skall användas mycket sparsamt vid tandbehandling hos djur. Hör med ansvarig veterinär vilken behandling som är lämplig.
-Rotfyllning

Har tandens pulpa blivit helt blottlagd måste tanden extraheras (dras ut) eller rotfyllas. Vid rotfyllning rengörs rotkanalen mekaniskt (med små filar) samt kemiskt (spolas med speciella lösningar) och därefter fylls rotkanalen igen med antibakteriellt medel och vanligen guttaperka (gummimaterial). Rotfyllningen försluts med ett lock av komposit. Viktigt att tänka på vid denna behandling är att den kräver flera narkostillfällen eftersom rotfyllningen skall kontrolleras med tandröntgen 6-9 månader efter utförande samt därefter en gång årligen.
Fördelen med denna behandling är att hunden behåller sin tand.


-Extraktion
Extraktion är den vanligaste åtgärden vid skadade tänder. Orsaken till smärta försvinner för hunden och ytterligare narkostillfällen med tandröntgen krävs inte. Efter behandlingen rekommenderas smärtlindring i några dagar.

 

Undvik ge din hund märgben att tugga på då detta är en vanlig orsak till fraktur av överkäkens kindtänder. Välj istället hårdpressade tuggben.