Katt
 

Tandresorption hos katt
(tidigare kallad för FORL; Feline Odontoclastic Resorptive Lesion)

Etiologi
Tandresorption är vanligt förekommande hos våra katter. Det är ingen ny sjukdom då man har funnit tandresorptionsskador på kattskallar från 1200-talet. Vi vet idag inte varför sjukdomen uppstår och vi kan därför inte förebygga sjukdomen på något sätt. Det enda vi kan göra är att behandla sjukdomen genom att extrahera de angripna tänderna.

Celler kring tanden angriper tanden och tandroten och ger upphov till små mikroskopiska resorptioner i rot- och tandytan, vanligtvis samtidigt med en fusion mellan tandrot och käkben. Fusionen mellan tandrot och käkben kallas för ankylos. Resorptionen göra att det uppstår ett hål i tandkrona (därav det tidigare benämningen på sjukdomen "katt-karies") där tandköttet växer in. Detta kan ses som ilsket rött tandkött på en specifik tand. Detta tillstånd är mycket smärtsamt för katten! Rotresorptionen fortsätter oftast tills dess att hela roten är tillbakabildad och roten är ersatt av käken. Då roten ersätts av käkben kommer tandkronan slutligen att knäcks av och i bästa fall läker slemhinnan över såret som uppkommer. I vissa fall är skadan på tanden endast lokaliserad till tandkronan och roten är intakt. Tandkronan kommer även i detta fall slutligen knäckas av men risken är att den kvarvarande roten infekteras och inte kan läka in i käkbenet.

 


Här ses tydligt se att främre roten är resorberad på mitten, inuti pulpan, samt även uppe i krondelen, men att de parodontala ligamenten (fibrerna som tanden är förankrad med i käkbenet) är oförändrade och ingen fusion mellan roten och käkben förekommer.  Denna rot går att extrahera på sedvanligt sätt. Bakre delen är helt resorberad och man kan endast se konturer av en rot där vi vet att den borde suttit, en så kallad "spökrot".


Klassisk situation, inflammerad gingiva och en kavitet i tanden (nr 407) som troligen sträcker sig ända i till pulpan. Smärtsamt tillstånd för katten.

Symtom
- Vill ej äta
- Viktnedgång
- Undviker att dricka kallt vatten
- Undviker hård mat
- Hackar tänder (tuggar frenetiskt)
-
Kraftig tandsten på enstaka tänder
- Avsaknad av tänder
- Rött tandkött kring tänderna
- Tandkött som fläckvis växer in i tanden 

 

Behandling
- Extraktion. Då det förekommer resorption i krondelen men ingen resorption av rotdelen MÅSTE alla rötter extraheras. Roten kommer inte att resorberas av kroppen och risk finns att extraktionsområdet inte läker utan katten kommer har fortsatt smärta från munnen. För att minska smärta  efter behandlingen och underlätta läkning är det bra att sätta ett stygn över såret där tanden suttit.
- Kronamputation. Då tandrötterna är under resorption kan en kronamputation utföras. Detta innebär att tandkronan borras bort men att roten lämnas. Viktigt är då att man borrar bort krondelen och sänker krondelen ca 1-1,5mm under emaljcementgränsen. Slemhinnan kan inte läka över emaljbitar så det är noga att man avlägsnar all emalj. Sy noga ihop slemhinnan över såret.

Om du som djurägare upptäcker att din katt har rött tandkött kring någon tand eller om något annat av ovanstående symtom stämmer in på er katt - kontakta er veterinär för vidare undersökning.


Parodontit - tandlossning
Etiologi
Bakomliggande orsaker till parodontit, är ansamling av plack under tandköttskanten. Förstadiet till parodontit benämns gingivit och i detta stadium är inflammationen begränsad till gingivan (tandköttet). Detta kan ses som ilsket rött tandkött precis runt tanden. Då inflammationen förvärras och börjar involvera tandens stödjevävnader övergår stadiet till att kallas parodontit. Den kraftiga inflammatoriska reaktion i vävnaderna initeras av plackbeläggningar på tanden. Plack består av en matta av glykoproteiner där bakterier fäster. I denna matta bildas bakteriekolonier av matrester, bakterier och salivkomponenter. Då dessa bakteriekolonier får leva ostört ändras levnadsförutsättningarna i placket och andra typer av bakterier växer till. Över 300 bakteriearter kan isoleras i 1mm³  plack vilket gör uppbyggnaden av plack otroligt komplex. 

Efter en viss tid mineraliseras placket av salivens mineraler och tandsten bildas. Dessa beläggningarna går inte att borsta bort. Kroppen reagerar på bakterietoxiner från placket och tandstenen och kroppens inflammationsförsvar triggas igång. Signalsubstanser produceras som i sin tur leder till att käkbenet kring tanden tillbakabildas. 

Behandling
Tandlossning är en kronisk sjukdom. För att avstanna en pågående parodontit krävs tandbehandling under narkos. Tandköttsfickorna kring tänderna mäts därefter rengörs alla tandytor med hjälp av ultraljudsscaler och/eller med handinstrument. Tänderna röntgas och sen tas beslut om det är någon tand/tänder som behöver extraheras på grund av dess långt gångna tandlossning. Extraktioner utförs vid behov och därefter putsas tänderna rena med putspasta. Sen är det vård hemma som är A och O! Daglig tandborstning och rengöring är extremt viktig del i behandlingen av parodontit. Misslyckas man med den dagliga rengöringen är risken stor att tandlossningen fortskrider. Dock är det inte alltid en äldre katt accepterar tandborstning. Tips till dig som har en kattunge är att redan idag börja träna tandborstning. Vänjer man sin katt vid tandborstning redan från början brukar tandborstning fungera.