Länkar

Svenska Sällskapet för Djurtandvård
www.ssdt.se

Sveriges Tandläkarförbund
www.tandlakarforbundet.se

Sveriges Lantbruksuniversitet
www.slu.se

Kullabygdens Smådjursklinik
www.kullabygdenssmadjursklinik.se 

Lunds Djursjukhus
www.djursjukhusetlund.se